Tisdag Tis 6 Juli Jul
Torsdag Tor 8 Juli Jul
Tisdag Tis 20 Juli Jul
Torsdag Tor 22 Juli Jul
Tisdag Tis 27 Juli Jul
Torsdag Tor 29 Juli Jul
Tisdag Tis 3 Augusti Aug
Tisdag Tis 24 Augusti Aug
Tisdag Tis 31 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Måndag Mån 6 September Sep
Tisdag Tis 7 September Sep
Tisdag Tis 14 September Sep
Tisdag Tis 21 September Sep

Kallelse till Fortsättning av årsmöte Vetlanda Motorsällskap.

1 mars 2022 19:00

Kallelse till Fortsättning av årsmöte Vetlanda Motorsällskap. När: 17/3 18:00 Vart: SMU-Gården/ Källaren Gamla Missionskyrkan.


Kallelse till Fortsättning av årsmöte Vetlanda Motorsällskap. När: 17/3 18:00 Vart: SMU-Gården/ Källaren Gamla Missionskyrkan. Då årsmötet den 28/2 blev ajournerat så fortsätter från 5b, dock kommer en ny röstlängd tas i beaktning.

Anmälan senast den 15/3 till [email protected] Eller 0383-76 12 71

5b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret (Balans- och resultatrapport)

  1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

  2. Fråga om Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

  3. Fastställande av medlemsavgifter för 2023

  4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

  5. Behandling av styrelsens proposition om bildandet av en sektion för Flat-track

  6. Val av A. VMS ordförande för en tid av 1år. B. Halva antalet av 4-6st, övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2år C. 2-3st suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning för en tid av 1år D. 2st Revisorer jämte 2st Suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga E. 3st ledamöter i valberedning för en tid av 1 år, av vilka en skall vara ordförande

  7. Övriga frågor och information. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för VMS eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Vetlanda 2022-03-01 Styrelsen Vetlanda Motorsällskap