Tisdag Tis 6 Juli Jul
Torsdag Tor 8 Juli Jul
Tisdag Tis 20 Juli Jul
Torsdag Tor 22 Juli Jul
Tisdag Tis 27 Juli Jul
Torsdag Tor 29 Juli Jul
Tisdag Tis 3 Augusti Aug
Tisdag Tis 24 Augusti Aug
Tisdag Tis 31 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Måndag Mån 6 September Sep
Tisdag Tis 7 September Sep
Tisdag Tis 14 September Sep
Tisdag Tis 21 September Sep

Kallelse extra insatt årsmöte

18 maj 2022 10:18

Kallelse till extra insatt årsmöte med Vetlanda motorsällskap I Blå Huset Vetlanda Motorstadion Onsdagen den 25 maj 2022 kl. 19


Vetlanda Motorsällskap kallar härmed till extra insatt årsmöte onsdagen 25 maj kl 19.00 Plats Blå Huset, Vetlanda Motorstadion

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd för mötet
  3. Val av ordförande för mötet
  4. Val av sekreterare för mötet
  5. Val av protokoll-justerare och rösträknare för det extra insatta årsmötet
  6. Återköp och finansiering av Vetlanda Speedway Ab konkursbo
  7. Val av revisorer

Dagordning samt kallelse finns anslaget på kansliet Vetlanda Motorstadion.

Vetlanda 2022-05-17 Styrelsen Vetlanda Motorsällskap